ENGLISH
繁體中文
 
 
 


  产品搜索
 
  产 品 分 类
 
     按功能分类
二极管
可控硅(晶闸管)
稳压电路
三极管
场效应管
TO-126
TO-126F
TO-202
TO-220
TO-220AC
TO-220F
TO-3PL


 
二极管

 肖特基二极管  快恢复二极管 

可控硅(晶闸管)

 普通可控硅  双向可控硅 

稳压电路

 稳压电路 

三极管

 普通晶体管  达林顿晶体管  开关晶体管  高反压晶体管  功率管  电子节能灯、镇流器专用开关晶体管 

场效应管

 场效应管 

COPRIGHT 2009 地址:江苏省无锡市滨湖区大池路1号龙山东大池工业园10号门 电话:0510-85121822  85120155 传真:0510-85120155